JongLeren

Verbinding versterkt ondernemerschap, daar zijn wij van overtuigd. Door elkaar te ontmoeten en kennis en ervaring te delen, wordt groei op professioneel en persoonlijk vlak bevorderd. Met onze vier pijlers – business, persoonlijke groei, zingeving en invloed – als basis, wil JNO je helpen bij het maken van de volgende stap. 

Naast de reguliere events biedt JNO de mogelijkheid om in kleiner verband dieper in te gaan op thema’s die gelieerd zijn aan onze vier pijlers, onder de naam JongLeren. Met dit initiatief word je in staat gesteld om laagdrempelig en vertrouwelijk met andere JNO-leden kennis en ervaring uit te wisselen. In vaste groepen van maximaal 15 leden buig je je over uiteenlopende onderwerpen. Samen met de andere deelnemers bepaal jij welke thema’s er ter tafel komen. Daarnaast is het mogelijk om externe deskundigen uit te nodigen voor een inleiding over specifieke thema’s.

Door de vaste samenstelling van de JongLeren-groepen leer je elkaar goed kennen en kun je in vertrouwelijkheid met elkaar sparren. JongLeren is dan ook meer dan een uitbreiding en verdieping van je netwerk. Vaak kun je met de opgedane ideeën, inspiratie en kennis direct aan de slag in je eigen bedrijf of organisatie.

Elke groep komt zes keer per jaar bijeen. Diepgang en vertrouwelijkheid staat tijdens deze bijeenkomsten centraal en daarom wordt van de deelnemers een actieve en betrokken houding verwacht. Als je je aanmeldt voor een JongLeren-groep is het de bedoeling dat je minimaal vier van de zes bijeenkomsten bijwoont. Aan je deelname aan JongLeren zijn geen extra kosten verbonden. Alleen kosten die gemaakt worden, zoals dinerkosten, worden door de leden van de groep zelf betaald.

JongLeren biedt een uitgelezen kans om nog meer uit jezelf, je organisatie en je lidmaatschap te halen! Wil je graag deelnemen aan JongLeren? Stuur dan een e-mail naar everts@vnoncw-mkbnoord.nl om je aan te melden. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen van de deelnemers zal het aantal groepen continu uitgebreid worden. We streven ernaar iedereen die zich aanmeldt, in te delen bij een JongLeren-groep.